Beth yw'r ffactorau a all effeithio ar ansawdd castiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr castio dur?

Mae ansawdd y castiau yn cael effaith fawr ar yr offer mecanyddol, megis impeller gwahanol bympiau, maint ceudod mewnol y rhannau hydrolig, y gragen wedi'i phrosesu, cywirdeb y llinell fowldio a'r garwedd arwyneb, ac ati. Bydd problemau'n effeithio'n uniongyrchol ar effeithlonrwydd gweithio pympiau a systemau hydrolig, yn ogystal â datblygu'r defnydd o ynni a chavitation. Mae'r problemau hyn yn dal i fod yn gymharol fawr, megis pen y silindr, bloc silindr, leinin silindr, a gwacáu peiriannau tanio mewnol. Os nad yw cryfder ac eiddo oeri a gwresogi castiau fel pibellau aer yn dda, bydd yn effeithio'n uniongyrchol ar fywyd gwasanaeth yr injan.

 

Yn ychwanegol at yr uchod a grybwyllwyd gan wneuthurwyr castio dur, mae yna lawer o ffactorau a all effeithio ar ansawdd castiau dur.

1. Ar gyfer gweithrediad y broses, rhaid llunio gweithdrefn gweithredu proses resymol yn gyntaf wrth brosesu, ac ar yr un pryd, rhaid gwella lefel dechnegol y gweithwyr, fel y gellir gweithredu'r broses yn gywir.

2. O ran crefftwaith dylunio, gall crefftwaith dylunio da gynhyrchu cynhyrchion castio da. Wrth ddylunio, mae angen i'r ffatri castio dur bennu maint a siâp y castio yn ôl yr amodau amgylcheddol a phriodweddau materol y metel. Ac yn y blaen, mae'n rhaid i ni hefyd ystyried rhesymoledd y dyluniad o'r agweddau ar nodweddion y broses gastio er mwyn osgoi diffygion diangen.

3. Ar gyfer crefftwaith castio, gall y ffatri castio dur ddewis y siâp a'r dull gwneud craidd priodol yn ôl strwythur, maint, pwysau ac amodau gofynnol y castio, a gosod yr asen castio neu'r haearn oer, y system arllwys a'r castio. system yn ôl y rhain. Riser ac ati.

4. O ran deunyddiau crai, dylai gweithgynhyrchwyr roi sylw arbennig i ansawdd y deunyddiau crai a ddefnyddir wrth gastio. Rhaid i ansawdd y deunyddiau crai a ddefnyddir wrth gastio gyrraedd y safon, fel arall bydd yn achosi diffygion fel mandylledd, tyllau pin, glynu tywod a chynnwys slag yn y castiau, a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar y castiau. Bydd ansawdd ymddangosiad ac ansawdd mewnol y dur, os yw'n ddifrifol, yn achosi i'r castio gael ei sgrapio'n uniongyrchol.

 

Mae ansawdd y cynhyrchion yn cynnwys tri math yn bennaf: ansawdd ymddangosiad, ansawdd mewnol ac ansawdd defnydd:

1. Ansawdd ymddangosiad: yn cyfeirio'n bennaf at garwedd yr arwyneb, gwyriad maint, gwyriad siâp, diffygion haen wyneb a gwyriad pwysau, ac ati, y gellir eu harsylwi'n uniongyrchol, i gyd o ansawdd ymddangosiad;

2. Ansawdd cynhenid: Yn cyfeirio'n bennaf at gyfansoddiad cemegol, priodweddau mecanyddol a phriodweddau ffisegol y castio. Yn gyffredinol, dim ond trwy ganfod diffygion y gellir gweld yr ansawdd cynhenid. Gall y canfod diffygion ganfod a oes cynhwysion, tyllau, craciau ac ati y tu mewn i'r castio. nam;

3. Defnyddiwch ansawdd: gwydnwch castiau yn bennaf mewn gwahanol amgylcheddau, megis gwrthsefyll gwisgo, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd blinder, machinability, a weldability.

What are the factors that can affect the quality of castings for steel casting manufacturers

Amser post: Mai-06-2021